Kegiatan Kampus

Mar 26

Bedah Buku

09:15 AM Auditorium UCY

Hidup merupakan anugerah dari Tuhan, dalam pandangan agama hidup adalah kesinambungan dunia dan akhirat melalui perjalanan yang sangat panjang.

Lihat rincian

Oct 29

Penyuluhan Desa

11:00 AM Sungapan Kidul

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian, tidak heran jika inovasi-inovasi baru dalam sektor pertanian terus dikembangkan. Untuk pengimplementasi inovasi-inovasi baru dibutuhkan peran penyuluh pertanian  Metode Penyuluhan Pertanian adalah cara penyampaian materi penyuluhan pertanian oleh penyuluh pertanian kepada petani beserta anggota keluarganya baik secara langsung maupun tidak langsung agar mereka tahu, mau dan mampu menggunakan inovasi baru.
 

Lihat rincian